Leveringen en services, Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden :

  • Bestellingen boven de 50 dozen en vlaaien boven de 100 stuks worden berekend aan groothandelsprijzen.
    Vlaaien kunnen NIET aan particulieren geleverd worden.
    We verkopen géén vlaaien onder de 100 stuks in totaliteit.
Transport is inbegrepen vanaf een bestelling van €550.
Bestellingen onder dit bedrag worden verhoogd met een transportkost van:
  • €10 binnen een straal van 0 tot 10km,
  • €15 binnen een straal van 11 tot 20 km.
  • €30 voor de overige.

Onze service :
Leveringen zijn ook mogelijk op ZATERDAG VOORMIDDAG ,afwijkingen zijn mogelijk na AFSPRAAK.
Leveringen op de dag en het uur door u gekozen, andere mogelijkheden zijn mogelijk na AFSPRAAK.

Bestellingstermijn :
Om organisatorische redenen, de versheid van uw producten en een gegarandeerde mancovrije levering vragen wij u met volgende bestellingstermijnen rekening te houden: 5 WERKDAGEN.
Om de zelfde reden als hierboven beschreven vragen wij voor onze VLAAIEN een leveringstermijn van ten minste 10 WERKDAGEN.

Afhalen van bestellingen :
Afhalen is mogelijk alle weekdagen tussen 8 u en 17 u, na afspraak kunnen andere uren vastgelegd worden.

Bijbestelling :
Bijbestellingen zijn mogelijk tot 2 dagen voor de afgesproken leveringsdag.
Voor bijstellingen van onze VLAAIEN moet er rekening gehouden worden met 4 WERKDAGEN voor de levering van de bijbestelling.

Naleveringen :
Eerste nabestelling is vrij van vervoerskosten indien minimum 50 dozen.

Mogelijkheid tot proefpakket :
Een vergadering gepland ? U wil de collega's overtuigen van de kwaliteit van onze producten ?
Stuur ons een e-mail met uw naam, het te leveren adres en de gewenste datum en wij zorgen voor een heerlijk voorproevertje...

In onze proefpaketten zijn de wafels en gebakjes steeds per stuk verpakt in flow-pack, dit om de smaak tussen de verschillende producten te garanderen.

Voor het versturen van proefpakketten worden verzendingkosten aangerekend. Bij de bestelling zullen deze kosten in mindering worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden :
Onze producten zijn betaalbaar binnen de 7 dagen op onze rekening na levering.

Vraag naar uw extra voordeel :
Bij kontante betaling (betaling bij levering)

Gangbare verkoopprijzen :
Heel eenvoudig te bekomen : uw inkoopprijs verdubbelen.

De verkoopprijs bepaalt u uiteraard zelf, dit zijn slechts gemiddelden. Elk doel is anders.
Voor een goed doel kan bijvoorbeeld een hogere verkoopprijs worden overwogen.


Annuleringskost vlaaien:
- Tot 3 dagen voor levering/afhaling: € 0,25/vlaai
- Minder dan 3 dagen voor levering/afhaling: volledige bakkerskost

Algemene voorwaarden

1° Onze facturen zijn betaalbaar binnen de week na leveringsdatum op de factuur gemeld.

2° Bij niet-betaling vervallen alle gegeven kortingen of voordelen.

3° Bij niet betaalde factuur zijn wij gerechtigd onze vorderingen te verhogen met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso's uit handen te geven komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasso's geheel voor de rekening van de koper.

4° Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na een aangetekend schrijven van een betaalherinnering, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

5° Bij een aangetekend schrijven worden 15 euro administratieve kosten aangerekend.

6° Indien er niet tot betaling zal worden overgegaan, 5 dagen na het aangetekend schrijven zal er onmiddellijk een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld, alle bijkomende kosten ten uwen laste.

7° WAFELLAND BVBA is van zijn verplichtingen ontslagen indien hij door overmacht niet in staat is geweest om de bestelde goederen te leveren. Overmacht treed onder meer op bij brand, staking, overstroming, ...

8° Alle klachten met betrekking tot de door ons geleverde of door u afgehaalde goederen dienen ons binnen de 3 dagen te bereiken door middel van een aangetekend schrijven. Terugzendingen zonder voorafgaandelijk akkoord van WAFELLAND BVBA worden niet aanvaard. Bovendien worden terugzendingen enkel franco in ons magazijn aanvaard.

9° Telefonische klachten worden niet behandeld.

10° Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd waaronder de maatschappelijke zetel van de verkoper ressorteert. Het belgisch recht is van toepassing op enig geschil tussen klant en verkoper.

11° Afhalingen zijn enkel mogelijk in ons magazijn te Boom, hoek 76 Unit 6 na afspraak en goedkeuring van het gevraagde afhaaluur.

12° WAFELLAND BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de dozen of het afgehaalde product na afhaling in ons magazijn.